گزارش سالانه

مهم‌ترین وسیله برای معرفی حرفه‌ای هر موسسه در سطح بین‌المللی، گزارش سالانه به زبان رسمی انگلیسی است. در صورتی كه شركت قصد دستیابی به بازارهای مالی بین‌المللی را نیز داشته باشد، این امر یکی از مهمترین عوامل تعیین كننده می‌باشد.

شركت MES برترین نگارنده گزارش‌های سالانه به زبان انگلیسی با فرمت مالی-بانكی در ایران است. ما چنین خدماتی را به صورت "كلید در دست" از تهیه متن و محتوا تا طراحی و چاپ انجام می‌دهیم.

نقش اصلی شرکت MES‌ علاوه بر مدیریت پروژه، تهیه و تنظیم محتوای گزارش به زبان و بیان تخصصی انگلیسی است. در هر گزارش علاوه بر اطلاعات خام دریافتی از کارفرما، بنا به نیاز و درخواست وی، بخشی از اطلاعات و محتوا از تحقیقات خود شرکت MES بدست می‌آید. اضافه می‌نماید، کلیه مطالب دراین شرکت از ابتدا به زبان انگلیسی نگارش شده و بجز صورت‌های مالی، هیچ مطلبی ترجمه نمی‌شود. ما این خدمات را در قالب پروژه‌ای "کلید در دست"، از طراحی اصول اولیه تا تهیه محتوا، طراحی گرافیکی و چاپ به انجام می رسانیم.

با توجه به این نکات، شرکت MES‌ تنها شرکتی است که این گزارش‌ها را در چنین سطحی از دانش و تجربه و با رویکرد تخصصی مالی و اقتصادی تهیه می‌نماید. دیگر تهیه‌کنندگان گزارش‌های سالانه عموما شرکت‌های تبلیغاتی، گرافیکی و انتشاراتی هستند که برای تهیه محتوا یا به کارفرما وابسته هستند یا به ترجمه‌های ضعیف بازار. حال آنکه تیم های تخصصی این شرکت متشکل از متخصصان امور مالی و بانکی بوده و شاخه اصلی فعالیت آن نیز مشاوره ، سرمایه گذاری و امور مالی است.
 
 
All contents © copyright 2009 All rights reserved. | info@mestrategies.com