گزارش توجیه اقتصادی و امکان سنجی

شركت MES علاوه بر تهیه گزارش سالانه، اطلاعات مالی را در قالب‌های دیگری برای مخاطبان،‌ شامل بروشورهای اطلاع رسانی،‌ معرفی شركت‌ها، مطالعات امكان‌سنجی، بازارسنجی، بررسی مستندات و غیره تالیف می‌كند.

نقش اصلی MES در تهیه گزارش های توجیه اقتصادی و امکان سنجی، بیان مشخصات پروژه به زبان و ادبیات بانکی و مالی است. محاسباتی نظیر هزینه، فروش، درآمد، سود، نقدینگی و ... در دیدگاه بانک ها با دیدگاه سرمایه گذاران متفاوت است و شرکت MES تلاش می کند خواست ها، برنامه ها و نیازهای کار آفرینان را به بهترین شکل به مخاطبین منتقل نماید.

خدمات ما با انتخاب مناسب‌ترین اصول و ساختار شروع شده و با تهیه پیش‌نویس به زبان انگلیسی ادامه می یابد. در صورت لزوم و درخواست کارفرما، کار با طراحی گرافیکی و چاپ تکمیل می‌شود.

 
 
All contents © copyright 2009 All rights reserved. | info@mestrategies.com