شرکت راهبرد خاورمیانه آریافر که با نام اختصاری MES شناخته میشود، مشاور متخصص در امور مالی، اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مدیریتی میباشد. ترکیب دانش و شناخت بازارهای بین المللی با تسلط کامل به شرایط خاص ایران، سبب شده است که این شرکت در ارائه خدمات مشاوره به مشتریان ایرانی و خارجی به جایگاه رفیعی دست یابد.
آگاهی كامل و اطلاعات بروز از بازارهای ایران و جهان، شركت MES را در زمره مشاوران حرفه‌ای و بی‌همتا ... | بیشتر بخوانید
شركت‌های ایرانی در پیوستن به اقتصاد جهانی، در حال تعامل روزافزون و ارتباط با مشتریان و تولیدكنندگان خارجی می‌باشند. دستیابی به ... | بیشتر بخوانید
عوامل متعددی در برنا‌مه‌ریزی‌های استراتژیك برای كسب موفقیت شركت‌ها موثر می‌باشند. ما مجموعه كاملی از دیدگا‌ه‌ها را درباره ... | بیشتر بخوانید
تمامی سرمایه‌گذاران در تمایل رسیدن به سود بالاتر اشتراک دارند. ولی خصوصیات و نیازهای فردی ... | بیشتر بخوانید
All contents © copyright 2009 All rights reserved. | info@mestrategies.com