پروژه های نمونه


   مشاوره سرمایه‌گذاری   
کارفرما شرح وظایف
Yildiz Entegre ، ترکیه مشاوره "کلید در دست" پروژه تاسیس کارخانه در ایران به ارزش بیش از 100 میلیون یورو
Viva Coffee ، آلمان مدیریت "کلید در دست" پروژه تاسیس کارخانه تولید قهوه فوری به ارزش 50 میلیون یورو در کشور آلمان
EFG Hermes ، مصر مشاور جنبه‌های مختلف مرتبط با ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری 25 میلیون دلاری در داخل ایران
شورای عالی قطعه‌سازان خودرو ، ایران مشاور جنبه‌های مختلف مرتبط با ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری 100 میلیون دلاری از منابع داخلی در خارج از ایران
.Tolaram Corp ، سنگاپور مشاوره جهت تاسیس کارخانه تولید موادغذایی در ایران
گروه بهبهانی ، ایران تهیه گزارش ارزیابی بازار و مطالعه فرصتهای بازرگانی

 
 
All contents © copyright 2009 All rights reserved. | info@mestrategies.com